Werkproces in kaart

Werkproces in kaart


In veel organisatie wordt hard gewerkt. 

Door een werkproces in kaart te brengen blijkt vaak dat verschillende mensen binnen dezelfde afdeling dezelfde taak vaak anders uitvoeren.

Bij het overnemen van klanten tijdens vakantie of bij ziekte kan dit onduidelijkheid veroorzaken.


In deze tijd bestaat ons werk voor een deel ook uit mailen.

Een mail kan handig zijn om de verantwoordelijkheid te verleggen en er zelf niets mee te hoeven doen. 

Door het werkproces in kaart te brengen wordt heel duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.


Te bereiken doelen door het werkproces in kaart te brengen:


 1. Ontstaat er afstemming en duidelijkheid binnen een afdeling.
  1. Er is 1 standaard werkwijze. Handig voor nieuwe medewerker.
  2. Draagt bij aan eigenaarschap.
   1. De rollen worden duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is 
   2. De stappen in het proces krijgen een duidelijk doel.
 2. Wordt het werkproces gelijk efficient ingericht.
  1. Verspillingen worden uit het proces gehaald.
  2. Er ontstaat tijdwinst bij het doorlopen van het proces.


Inmiddels hebben wij heel wat ervaring in het beschrijven van werkprocessen.
Klanten zijn heel tevreden en hebben spijt dat zij dit in kaart brengen niet eerder hebben aangepakt.


Voordelen inzet externe kracht:
1. De gewone werkzaamheden kunnen gewoon worden uitgevoerd.
2. Externe krachten krijgen veelal meer informatie bij het in kaart brengen van de huidge situatie wat kan helpen om het proces beter te optimaliseren.


Wil jij ook optimale werkprocessen beschreven? Wij komen graag op de koffie om te onderzoeken wat wij voor jullie kunnen betekenen.