Team Waarde

" Het beleidsplan is nu niet alleen een document ergens op de schijf. Ik weet nu waarom ik hier wil werken en hoe mijn werk bijdraagt aan het succes van onze organisatie "- Rob-

Tijds investering:


1 dag of 2 dagdelen

Team Waarde


Waar staat jullie team voor?

En nog belangrijker: hoe zien jullie 'klanten' dit terug?


Deze training is een strategie dag,

waarin de basis wordt gelegd voor visie en beleid.

Inzicht in de kernwaarden zegt iets over de visie van de organisatie en het concept dat jullie willen uitdragen. Kernwaarden geven focus en werken als een kompas.


Met het management team of met het team

worden de waarden van het bedrijf/ organisatie bepaald.


Het helpt jullie team bij het maken van keuzes en vormt de inhoud voor beleid. Vervolgens kunnen de kernwaarden richting geven bij het stellen en concretiseren van (jaar) doelen. De gezamenlijk bepaalde waarden geven richtlijnen om aan vast te houden. Als de waarden helder zijn is het gemakkelijker om prioriteiten te stellen.

Resultaat:
1. Drie duidelijke waarden vanuit het team.

2. Handvatten voor de koers en de inhoud van beleid of plan.

3. Focus en verbinding binnen het team.


Ieder teamlid wordt hierdoor ambassadeur van de organisatie.