Spel in hoekenwerk

" Ik zag de kinderen zo leuk spelen met elkaar, dat wil ik ook in mijn klas. "

- Petra-

Tijds investering:


Training:

6 uren in 1 of 2 delen.

Begeleiding:

1 uur per leerkracht 

- 30 minuten observeren

- 30 minuten in gesprek


Doelgroep:


Kleuterbouw/ Groep 1/2


Spel in hoekenwerk


Spel in hoekenwerk is zoveel meer dan vadertje en moedertje spelen.

Tijdens spel worden verschillende ontwikkelingslijnen uitgedaagd om verder te ontwikkelen.


Spel biedt kinderen de mogelijkheid om de wereld te ontdekken. Met name de wereld waarin we in interactie gaan met de ander. Het is een veilige oefenplek. 

Kinderen leren communiceren met andere kinderen. 

In het spel wordt een belangrijke basis gelegd voor de sociaal emotionele ontwikkeling.


Tijdens mijn onderwijsperiode vond ik het spel in de huishoek maar ongrijpbaar. Wat de kinderen deden was  mij lange tijd niet duidelijk en de link naar het rapport ook niet. Hoe kon ik sociaal emotioneel meten? 


Toch bleef de sociaal emotionele ontwikkeling mij fascineren. Daarom heb ik mij hierin steeds opnieuw verdiept.


Ik ontdekte de waarde van spel in bijvoorbeeld een huishoek. En ontwikkelde in de dagdagelijkse praktijk een spelbegeleiding om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. 

Daarnaast werkte ik verschillende themahoeken uit en vergeleek de effecten met de standaard huishoek. 


Het aanbieden van een rijke leeromgeving ook binnen de speelhoek resulteerde in een checklist om de kwaliteit en ontwikkelkansen te vergroten.Resultaat:
1. Inzicht in de meetbare waarde van spel in de totale ontwikkeling.

2. Tools om spel te begeleiden.

3. Checklist om een rijke leeromgeving binnen hoekenwerk neer te zetten.