Schoolwerkplan concreet

" Het schoolplan is geen saai plan bedacht door het mt. We hebben er als team inhoud aan gegeven en ik begrijp nu hoe ik het schoolplan kan terugzien in de ontwikkeling van de kinderen - Helma- 

Tijds investering:


1 dag en 

1 teamoverleg

Schoolwerkplan concreet


Strategiedag 2.

Kan een vervolg zijn op de training Team Waarde.


De kernwaarden zijn bekend. 

Vanuit de kernwaarden werken we aan het schoolwerkplan. Welke doelen willen jullie als school over vijf jaar bereikt hebben?

Wat is daar voor nodig? 

Hoe kunnen we de kwaliteiten van de teamleden inzetten zodat zij kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen schoolbreed?

Hoe zien we de doelen terug in de klas? Welke kwaliteitsverbeteringen merken de kinderen in de dagdagelijkse onderwijspraktijk? 



Resultaat:
1. Kaders schoolwerkplan zijn duidelijk

2. De visie wordt vormgegeven.

3. De visie wordt geconcretiseerd in jaardoelen.

4. Aan het einde van de training is duidelijk hoe ieder teamlid kan bijdragen aan het behalen van de jaardoelen.

5. Aan het einde van de training is duidelijk hoe de kinderen in de groep merken dat er beter onderwijs wordt gegeven. 


Ieder teamlid is een belangrijke schakel in het schoolteam.