Klant Waarde

Ieder Team Vitaal en Succesvol

" Natuurlijk waren de klanten altijd wel belangrijk, door deze training heeft het begrip klantwaarde veel meer inhoudelijke betekenis gekregen. Ik wist niet dat sommige werkzaamheden eigenlijk helemaal geen waarde hebben. Die doe ik dus ook niet meer. Nu houd ik tijd over."

- Frank-

Tijds Investering


2 dagen


Eventueel uit te breiden met 

- 1 dagdeel samen met enkele klanten

- consultancy

Klant Waarde


Hoe efficient zou het zijn als alle werkzaamheden zouden bijdragen aan de waarde voor de klant?


In deze training geven wij inzicht in het systeem van jullie organisatie en hoe het wegnemen van verspillingen het werkproces efficienter maakt.

We doen onze werkzaamheden omdat we ze misschien wel belangrijk vinden of we voeren werkzaamheden uit omdat we dat altijd doen.

Maar dragen deze werkzaamheden ook daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de dienst of produkt voor de klant?


Natuurlijk is de klant koning in jullie organisatie.

In deze training krijgen jullie als team ook nieuwe feiten en inhoud om de klantwaarde te verhogen.


In deze tijd werken we veel digitaal. 

Ook hebben we digitaal contact met onze klanten. Bij face tot face contact nemen we met andere zintuigen waar, waardoor we andere/ nieuwe informatie ontvangen. Welk soort contact is op welk moment van meerwaarde voor de klant? 


Resultaat

- Meer efficiency in de uitvoering van het werkproces

- Meer kwaliteit van de dienst/ produkt

- Meer tevreden klanten

                        info@teamimpact.nl

                        www.teamimpact.nl

                        06 22 94 70 89


Teamimpact is een onderdeel van

En-JOY 

Coach trajecten, Team trainingen, Proces Optimalisatie


KVK: 52630862 0000
BTW: 1832.98.342

Logo Team Impact